Return to Article Details การลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตของโรงงานเป่าพลาสติกโดยประยุกต์ใช้เทคนิค ซิกซ์ซิกม่า Download Download PDF