วารสารช่อพะยอม เป็นวารสารในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาศิลปศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม- พฤษภาคม ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน - ตุลาคม ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม

Vol 30 No 3 (2562): November - December 2019

Published: 2019-12-28

Editorial

Rungsan Singhalert

5

Error Analysis in English Abstracts Written by Veterinary Students in Northeast Thailand

Atthaporn Roongsitthichai, Duangporn Sriboonruang, Sooksil Prasongsook

21-30

Strategies of Rhyme Usage in the Sacred Discourses in the Northeastern Region

Chumporn Thukhokkruat, Worawat Sriyapai, Kanlaya Kulsuwan

55-64

Air Travel Behavior and Attitude of Domestic Passengers toward Low Cost Airline Services

Chuleewan Praneetham, Prasert Sitthijirapat, Jaree Phrommana, Jutarat Laophram

149-158

与玛哈沙拉坎皇家大学合作的中国高校的教学状况 及问题研究

Nuttawud Wunnadon, Patcharin Putsri, Warakorn Auiyananon, Amintra Ainthisaen, Nichapha Yasuttamathada

159-171

View All Issues