วารสารช่อพะยอม เป็นวารสารในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาศิลปศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม- พฤษภาคม ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน - ตุลาคม ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม

Vol 29 No 3 (2561): November - December 2018

Published: 2018-12-29

Editorial

Rungsan Singhalert

7

Competency Development of the Hotel Staff in Koh Samui, Surat Thani Province

Nisarat Thaithong, Chuleewan Praneetham, Matthew Noades, Prasert Sitthijirapat

41-54

Local People Participation in Xepian National Protected Area Management

Soupany Sylipoungno, Sithong Thongmanivong, Kaisone Phengsopha, Houngphet Chanthavong, Thoumthone Vongvisouk

55-68

Soft Measures for Cycling Promotion in the Northeast of Thailand

Pondej Chaowarat, Mathee Piriyakannon, Suphathida Sawangchan, Worawan Natrephra

69-84

The Students’ Decision on Selecting the Accommodations in Surat Thani Province

Jeerati Poon-Ead, Chuleewan Praneetham, Prasert Sitthijirapat, Nipaporn Jongwutiwes

85-96

Self-care Behavior of Monks with Chronic Kidney Disease

Warunsiri Praneetham, Prasert Sitthijirapat, Kanchana Kiatkanont

163-180

Evaluation of Marxism

Rungson Singhalert

213-215

View All Issues