คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 043-202396

Faculty of Fine and Applied Arts , Khon Kaen University
123 , Muang, Khon Kaen, 40002, Thailand
Tel./ Fax. 66 4320 2396
http://fa.kku.ac.th/

Principal Contact

Assoc.Prof.Dr.Niyom Wongpongkham
Editor-in-Chief
Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University , Thailand
Phone 043-202396

Support Contact

Mrs.AimAon Rungworawut
Phone 043-202396