วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ฉบับที่ 4 ปีที่ 11 พ.ศ.2561 ของปีนี้ ได้เผยแพร่ปิดต้นฉบับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว