สำนักงานติดต่อ  :  กองบรรณาธิการวารสารพัฒนศาสตร์   

                     วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

                      ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12121

                      โทรศัพท์  02 – 564 – 4440 - 79 ต่อ 1044

                      โทรสาร    02 – 564 – 4429

หรือติดต่อทางอีเมล์ที่ บก. ดร.ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล psdsjournal.tu@gmail.com

ทีมบก.ประสานงาน คุณธิดาทิพย์ สุภาวงศ์ psdsjournal.tu@gmail.com  และ thidathip1@outlook.com /02-5644440-799 ต่อ 1046

Principal Contact

THIDATHIP SUPAWONG
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Phone 02 – 564 – 4440 ต่อ 1046

Support Contact

JIRAWUT SUPANYA
Phone 02 – 564 – 4440 ต่อ 1046