"เป็นเพียงมดเล็ก ๆ ที่รู้รับประทับใจในอาจารย์ป๋วย"