ชายหาดและชุมชนที่เปลี่ยนไป : การท่องเที่ยวที่เติบโตและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในฝั่ง หนึ่งของเกาะยาวใหญ่