วิกฤติการณ์ข้าวแห่งเอเชีย ค.ศ. 2008: ผู้หญิงความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนา

Main Article Content

สุกฤตยา จักรปิง

Abstract

วิกฤติการณ์ข้าวแห่งเอเชีย ค.ศ. 2008: ผู้หญิงความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนา

Article Details

Section
บทความวิชาการ