Return to Article Details ระบบอาหารท้องถิ่น...ความสัมพันธ์ที่ยึดโยงชุมชนทัพคล้าย กรณีศึกษาชุมชนบ้านทัพคล้าย ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี Download Download PDF