ที่อยู่ทางจดหมาย

Principal Contact

ชื่อบรรณาธิการ
ตำแหน่ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Phone +6600000000

Support Contact

ผศ.ดร.ชนิกา พรหมมาศ
Phone +6600000000