กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมทักษะความตระหนักการใช้ความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดภูเก็ต ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF