กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2019): มกราคม – มิถุนายน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF