กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การครองอำนาจนำและการตอบโต้ต่อการครองอำนาจนำในองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF