กลับไปที่รายละเอียดของบทความ นโยบายสาธารณะกับชุมชนบางเหรียง : ประเด็นทบทวนสู่ความสำเร็จและยั่งยืนของการขับเคลื่อนนโยบาย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF