ข้อตกลงการส่งผลงาน

1.แนบใบนำส่ง ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://journal.msu.ac.th/index.php?page=download

2.ไฟล์บทความที่จัดรูปแบบถูกต้อง (ไฟล์.docและ ไฟล์.pdf)

จัดรูปแบบไม่ถูกต้องและไม่แนบไฟล์ใบนำส่งจะไม่รับพิจารณาบทความ