Thai Journals Online (ThaiJO)


Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJo ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)


คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO

arrow_12  สำหรับผู้แต่ง (Author)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)
(ผู้ใช้ยังไม่มี Username, Password ในระบบ ThaiJO)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกในวารสารอื่นๆ 
(ผู้ใช้มี Username, Password ในระบบ ThaiJO เรียบร้อยแล้ว)

1449044260_bullet_star_16 การส่งบทความ (Submission)

1449044260_bullet_star_16 การแก้ไขบทความ (Author Correction)

arrow_12  สำหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer)

1449044260_bullet_star_16 การประเมินบทความ (Review)

arrow_12  สำหรับบรรณาธิการ (Editor)

1449044260_bullet_star_16 การพิจารณาบทความ (Editing)

arrow_12  สำหรับผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่าน (forgot your password)

1449044260_bullet_star_16 ลืมรหัสผ่าน (forgot your password)


faq2_200


ค้นหาวารสารตามตัวอักษร

--------------------------------------------------------------------

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Cover Vol 10 No 2 (2016)

ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT)

The ECTI TRANSACTIONS ON COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY (ECTI-CIT) is published bi-annually by the Electrical Engineering/Electronics, Computer, Communications and Information Technology Association (ECTI). Contributed papers must be original that advance the state-of-the art and applications of Computer and Information Technology. Both theoretical contributions (including new techniques, concepts, and analyses) and practical contributions (including system experiments and prototypes, and new applications) are encouraged. The submitted manuscript must have been copyrighted, published, or submitted or accepted for publication elsewhere, except in a conference proceedings. The manuscript text should not contain any commercial references, such as company names, university names, trademarks, commercial acronyms, or part numbers.

Journal Abbreviation ECTI-CIT
ISSN 2286-9131
Language: English
Issues per year: 2 Issues
 

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Engineering and Applied Science Research

Engineering and Applied Science Research (EASR), formerly known as KKU Engineering Journal (1974-2016), is a peer-reviewed open-access journal. The journal title has been changed since January 2017 (Vo.44 No.1 January-March 2017) to get more attentions from international readers and authors. The journal aims to publish high quality research works related to engineering and applied science disciplines.  

Indexed in:

aci-logo-v4_135

images_200

google_scholar_logo_2015_148

Journal Abbreviation  Eng Appl Sci Res
ISSN 2539-6161 (Print)
ISSN 2539-6218 (Online)
Start year: 1974
Language: English (since Vol.42 No.3, 2015)
Publication fee: free of charge 
Issues per year: 4 Issues
Thai-Impact factor 2013-2015: 0.146

Focus and Scope

The journal accepts English manuscripts of original research, short communication, technical, and review articles in the fields of engineering, technology and applied science, which have never been published elsewhere. Research areas covered by the journal include, 

-     Civil Engineering-    Physical Science
-     Electrical Engineering-    Applied Mathematics
-     Agricultural Engineering-    Industrial Research
-     Industrial Engineering-    Agroindustry
-     Mechanical Engineering-    Energy
-     Environmental Engineering        -    Environment and Natural Resources
-     Chemical Engineering-    Applied Chemistry
-     Computer Engineering -    Computer Science

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Environment and Natural Resources Journal

Environment and Natural Resources Journal is a double-blind peer reviewed and freely available online journal, published twice yearly by the Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, Thailand. The journal mainly provides insight into the diverse dimensions of integrated natural resource management in Asia and Southeast Asia. All the articles are considered for publication in this journal with the understanding that they have not been published in or submitted to any other journals. All the submitted manuscripts are assessed by at least two independent reviewers in the relevant fields and must be approved by the editorial board before being accepted for publication. Manuscripts should be submitted online at https://www.tci-thaijo.org/index.php/ennrj/index.

Journal Abbreviation : Environ. Nat. Resour. J. 
ISSN 2408-2384 (online)
ISSN 1686-5456 (print)
Language: English
Volume per year: 2 Issues (January-June and July-December.)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Eye South East Asia

Eye South East Asia (EyeSEA) strives to promote the dissemination of regionally relevant academic publications and discourse in the field of Ophthalmology. The South East Asian population has a unique spectrum of eye diseases due to pathophysiologic, geographic, socioeconomic and cultural contexts – although often underrepresented in literature. EyeSEA supports the growing number of ophthalmic healthcare professionals in the region seeking to produce and disseminate academic publications, developing robust clinical methodology and quality of original publications in Ophthalmology from South East Asia to the world. 

Affiliated Institution

Thammasat University Faculty of Medicine Department of Ophthalmology

ASEAN Economic Community Ophthalmology Meeting Foundation (AECOM)

Tel: +662-926-9957 Fax: +662-986-9212
E-mail: aecomeye@gmail.com
URL: 

http://www.tec.in.th  

http://aecomeye.org

 

Publication Schedule

Twice per year (once every 6 months)

Issue 1 January - June 

Submission Deadline: 31 May

Issue 2 July - December

Submission Deadline: 30 September 

 

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Eye South East Asia does not charge a submission fee for authors, nor does it charge a subscription fee for readers. 

 

Review Policy

Eye South East Asia employs the Double Blinded Peer Review policy.* 

Both the reviewer and author are anonymous

  • Author anonymity prevents any reviewer bias, for example based on an author's country of origin or previous controversial work.
  • Articles written by prestigious or renowned authors are considered on the basis of the content of their papers, rather than their reputation.

All manuscripts must have reviews conducted by a minimum of 2 reviewers.

Certain manuscripts may require a third reviewer at the editor's discretion in cases of difficulty finding the most appropriate reveiwers for the subject area in question. 

Review window period

4 to 6 weeks. Allowing for 2 to 3 review processes, each 2 weeks in duration.

Reviewers are kindly asked to submit their review within 14 days of the request. Adhering to the schedule if vital to our journal publishing on schedule. 

Principles for recruiting reviewers

Reviewers are recruited to review a manuscript based on their subspecialty and ideally, area of special interest and previous publications related to the same subject area.

Our readers are recruited from a wide network of Ophthalmologists in the South East Asian region and the rest of the world. 

In cases where the editor cannot assign a reviewer in the area of expertise for a manuscript, external independent reviewers are recruited from an online biosemantics search engine  http://jane.biosemantics.org/index.php supported by the Observational Health Data Science and Informatics organisation. 

*Double blinded peer review policy description adapted from https://www.elsevier.com/reviewers/what-is-peer-review 

 

***For more information regarding author's guidelines and publishing policies please refer to the 'About' tab on the top navigation bar of the webepage. 

View Journal | Current Issue | Register

1 - 4 of 4 Items