กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
Editor
Department of Social Sciences, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol Universi
Phone 02-8002840

Support Contact

คุณศศิธร ลบล้ำเลิศ
Phone 02-8002840