การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นวัยหลังเกษียณที่พำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

เนื้อหาบทความหลัก

สุดปราถนา ดวงแก้ว

บทคัดย่อ

31-2-5_823

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความวิจัย