1991 /2
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (1991)

1991 /1
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (1991)

1990 /3
ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (1990)

1990 /2
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (1990)

1990 /1
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (1990)

1989-3
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (1989)

1989-2
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (1989)

1989-1
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (1989)

1988-3
ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (1988)

1988-2
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (1988)