วารสารนิเทศศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือนของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการทางนิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกำหนดออกวารสารปีละ 3 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม

Vol 36 No 3 (2018): September - December 2018

Published: 2018-11-05

Football Gambling Site’s Communication Strategies to Persuade Online Football Glamblers

วิษชญะ ศิลาน้อย, เจษฎา ศาลาทอง

1 - 14

Communication Strategies in Mobilizing Tobacco Product Control Act B.E.2560

อุรพี จุลิมาศาสตร์, พรพรรณ ประจักษ์เนตร

15 - 26

Creation of Children’s Picture Book for Communication on Gender Diversity

สุทธิอาภา คุ้มครอง, ปรีดา อัครจันทโชติ

27 - 36

The Creation Process of the Podcast Programming in Thailand

อาลี ปรียากร, กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

47 - 58

Digital Literacy of Podcast Audience

ปวรรัตน์ ระเวง, พนม คลี่ฉายา

59 - 76

View All Issues

Indexed in tci