Return to Article Details การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์และ การธำรงรักษาของกลุ่มแฟนคลับนักร้องเกาหลีในประเทศไทย กรณีศึกษา ศิลปินวง GOT7 Download Download PDF