คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-649-5496 ต่อ 127 โทรสาร. 02-260-0123

Principal Contact

ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Phone 02-649-5496 ต่อ 127

Support Contact

Chusom Kulanujaree
Phone 02-649-5496 ต่อ 108