สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ขั้น 2 อาคารประสานมิตร 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Principal Contact

กองจัดการวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขั้น 2 อาคารประสานมิตร 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Phone 02-649-5000 ต่อ 12062

Support Contact

ปิ่นปินัทธ์ สามเกษร, (Pinpinut Samkesorn)
Phone 02-6495000 ต่อ 12062