[1]
วังเย็นจ. 1. แนวคิดหลังสมัยใหม่ : การย้อนสู่โลกแห่งภูมิปัญญา. Institute of Culture and Arts Journal. 13, 1 (1).