วังเย็นจ. แนวคิดหลังสมัยใหม่ : การย้อนสู่โลกแห่งภูมิปัญญา. Institute of Culture and Arts Journal, v. 13, n. 1, 11.