[1]
บุญญะเดโชน., “ข้อสังเกตเรขศิลป์สัญลักษณ์เพื่อภูมิทัศน์เมืองญี่ปุ่น”, Institute of Culture and Arts Journal, vol. 20, no. 1, pp. 24-35, Dec. 2018.