คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

THE GRADUATE SCHOOL OF TOURISM MANAGEMENT (GSTM)

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION (NIDA)

118 MOO 3 , SEREETHAI ROAD , KLONG-CHAN , BANGKAPI ,

BANGKOK 10240,THAILAND


Principal Contact

Assistant Professor Dr.Rugphong vongsaroj
journal Managers
อาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Phone 02-727-3678

Support Contact

watthanarom sompet
Phone 02-727-3678