คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University 2 Ratchathani Road Tambon Nai Muang Amphur Muang Ubon Ratchathani 34000

Principal Contact

Asst. Prof. Surajate On-rit, Editor in Chief
Editor in Chief
Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University
Phone 0 4535 2000-29 ext. 1707

Support Contact

คุณกติยาภรณ์ ทองแก้ว
Phone 0 4535 2000-29 ext. 1707