คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University Ratchathani Road Tambon Nai Muang Amphur Muang Ubon Ratchathani 34000

Principal Contact

Asst.Prof.Surajet Onrit
Editor in chief
Ubon Ratchathani Rajabhat University
Phone 045-352000-29 ext. 1707

Support Contact

คุณกติยาภรณ์ ทองแก้ว
Phone 045-352000-29 ต่อ 1707