หัวหน้ากองบรรณาธิการ (Editor in Chief)

Asst. Dr.Ajcharee Pimpimool, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Thailand

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

Rapeepan Pitakaso

Dr. Natthapong Nanthasamreong, Ubon Ratchathani Rajabhat University, Thailand

ฝ่ายสนับสนุนการทำงานวารสาร (Journal Supporting Team)

Asoke Shithongtum, Ubon Rachathani Rajabhat University, Thailand

Nathawut Phungamngern, Ubon Ratchatani Rajabhat University, Thailand

Pawinyada Boonrom, Thailand

werawat khampoo, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Thailand

yutthasak santhamat, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Thailand