ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
บรรณาธิการวารสาร
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Phone 075-672134, 075-673770

Support Contact

นายสุรศักดิ์ เชาวลิต
Phone 075-673790