วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Journal of Medicine and Health Sciences) ปีละ 3 ฉบับ คือ เดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม รับพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร     ได้แก่  บทความวิจัย (Original article/Research Article)  บทความวิชาการ (Review article)  รายงานผู้ป่วย (Case report/Series) บทความวิจัยอย่างสั้น (Short Communications)     บทความทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Vol 26 No 1 (2019): เมษายน 2562

Published: 2019-04-29

The study of radiation dose and radiation scattering from computed tomography in a model

Kemiga Kuepitak, Juthamas Thananon; Panatsada Awikunprasert; Sunisa Sangsawang, Jirapart Rueangsitrakoon, Vithit Pungkun, Kittipong Keardrit

19-28

Detection of human metapneumovirus antigen in nasopharyngeal washing specimens by immunofluorescence assay

Bualan Kaewnaphan, Niracha Athipanyasilp, Supattra Khamsorn, Wannee Kantakamalakul; Navin Horthongkham

48-55

Medical student attitudes in application of flipped classroom strategy in pediatric dermatology learning

Arucha Treesirichod; Supinya Pongsunk, Patcharin Saengjaruk, Deeprom Sirikhet, Aroonchai Sangpanich, Vichit Viriyaroj, Chaiyapruk Kusumaphanyo

56-64

View All Issues

 

Indexed in tci