บรรณาธิการ

Dr. Somporn Khunwishit, Prince of Songkla University, Thailand

กองบรรณาธิการจัดการ

Mr. wutthipong whandee, Prince of Songkla University, Thailand