ความเป็นองค์กรนวัตกรรมและความสามารถทางนวัตกรรม กรณีศึกษา โรงพยาบาลเกาะสมุย

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, สมหมาย ทองมี, จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์

Abstract


Innovative Organization and Innovative Capability: A Case Study of Koh Samui Hospital

Keywords


ความสามารถทางนวัตกรรม; นวัตกรรม; องค์กรนวัตกรรม; Innovativeness; Innovation; Innovative Organization

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences) ISSN: 0125-8362

เว็บไซต์วารสารวิทยาการจัดการ http://journal.fms.psu.ac.th/