การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มในภาคใต้ของประเทศไทย

ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์, อยุทธ์ นิสสภา

Abstract


An Analysis of Biodiesel Production Potential from Palm Oil in Southern Thailand

Keywords


ศักยภาพการผลิต; ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม; ภาคใต้ของประเทศไทย; Production Potential; Biodiesel from Palm Oil; Southern Thailand

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences) ISSN: 0125-8362

เว็บไซต์วารสารวิทยาการจัดการ http://journal.fms.psu.ac.th/