การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนทำสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันในจังหวัดสตูล

พรชนก จันตระกูล, ศักดิ์ชัย คีรีพัฒน์

Abstract


A Comparative Analysis of the Investment Returns On Rubber and Oil Palm Plantations in Satun Province


Keywords


ยางพารา; น้ำมันปาล์ม; ผลตอบแทนการลงทุน; พยากรณ์ราคา; สตูล; Rubber; Oil palm; Investment Returns; Price Forecasting; Satun

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences) ISSN: 0125-8362

เว็บไซต์วารสารวิทยาการจัดการ http://journal.fms.psu.ac.th/