การวิเคราะห์เปรียบเทียบของการเลือกเส้นทางขนส่งเพื่อการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง และไม้ยางพาราแปรรูป

ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย, เจษฎา ธรรมบัญชา, เสาวลักษณ์ รัตนบุรี

Abstract


บทความนี้ ได้วิจัยการเลือกเส้นทางการขนส่งหมวดการขนส่ง และวิธีการขนส่งสินค้า(อาหารทะเลแช่แข็งไปสิงคโปร์ และไม้ยางพาราแปรรูปไปประเทศจีน)ผ่านด่านท่าเรือสงขลา และด่านปาดังเบซาร์ในปัจจุบันผลการศึกษาค้นพบว่าเกณฑ์พื้นฐานการเลือกหมวดการขนส่ง และวิธีการขนส่งได้ถูกกำหนดโดยต้นทุนการขนส่งที่ต่ำที่สุดระยะเวลา(ความเร็ว)ของการขนส่งรวมทั้งการปฏิบัติการของพนักงานชิ้ปปิ้งในการประกันวิธีการส่งมอบสินค้าที่ประหยัดมากที่สุดต่อผู้นำเข้า

 

The comparative analysis of choosing of transport route to export of frozen seafood and rubber wood

In article the choice of transport route, type of transport and way of cargo transportation (the frozen seafood to Singapore and rubber wood to China) through Songkhla Port and Padang Besar border point is investigated at the present time. It was found out from the research result that the main criteria of the choice of type of transport and way of transportation are defined by the minimum expenses for transportation, speed (time) of transportation, and also forwarding operations providing the most economical way to delivery of the goods to the importers.


Keywords


การจัดการโลจิสติกส์ด้านการขนส่ง; เส้นทางการขนส่ง; ต้นทุนการขนส่ง; การปฏิบัติการของพนักงานชิ้ปปิ้ง; the transportation logistics management; the transport route; cost of transport service; forwarding operations

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences) ISSN: 0125-8362

เว็บไซต์วารสารวิทยาการจัดการ http://journal.fms.psu.ac.th/