สัตวแพทย์มหานครสาร อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่ม 1

2018-03-05

วารสารสัตวแพทย์มหานครสาร ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 1 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสาร 5 ปี (1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine (JMVM) is now availabled on ThaiJo 2.0

2018-02-25

ท่านสามารถเข้าใช้งานวารสาร สัตวแพทย์มหานครสาร ผ่านทางระบบวารสารออนไลน์ ThaiJo 2.0 ตั้งแต่วันนี้ และหากท่านสนใจที่จะส่งบทความหรือรับข้อมูลข่าวสารของวารสารสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานได้