วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

Principal Contact

รศ.ดร. สมจิต แดนสีแก้ว
บรรณาธิการ, นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
Phone 081-4710980

Support Contact

ภานุมาศ หาญสุริย์
Phone 080-8952065