ประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองของ ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้

Main Article Content

น้ำค้าง หางศร สุทธีพร มูลศาสตร์ ปาหนัน พิชยภิญโญ

Keywords

Article Details

Section
Articles