การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อลดการยึดติดของข้อเท้า และเพิ่มความตึงตัวของกล้ามเนื้อขาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

Main Article Content

ปราณี แสดคง ธรณิ สายวัฒน์ สุรัสวดี พนมแก่น รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง สายใจ คำทะเนตร

Keywords

Article Details

Section
Articles