งานวิจัย  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Research and Journal Section Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90110

Principal Contact

รศ.มนตรี มีเนียม
Editor in chief
Department of Education, Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University,
Phone 0 7428 6752

Support Contact

นางสาววราภรณ์ หนูสงค์
Phone 0 7428 6675