คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

Principal Contact

ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง
Chief Editor
School of Medicine, University of Phayao

Support Contact

รัชฎาภรณ์ แก้วสืบ
Phone 054 - 466 6666 ต่อ 1048