กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : เปรียบเทียบความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุ และข้อเสนอแนะระหว่างผู้ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่นับถือศาสนาต่างกัน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF