วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

Kasem Bundit Engineering Journal (KBEJ) is fully peer reviewed and dedicated to disseminate academic and research as well as the engineering knowledge of independent academics, researchers, and engineers. Moreover, KBEJ is expected to be a connection between Kasem Bundit University and society in order to disseminate engineering knowledge to be the base lead to further development of engineering.

KBEJ is scheduled to publish three issues per year. (January - April, May – August, and September - December)

 

ลิขสิทธิ์

2019-10-25

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ห้ามนำข้อความทั้งหมดไปตีพิมพ์ซ้ำ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตแล้ว หากบทความที่ได้รับการตีพิมพ์นั้นเป็นบทความที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือมีความไม่ถูกต้องในเนื้อหาของบทความ ผู้เขียนบทความนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

Vol 9 No 2 (2019): May-August 2562

Published: 2019-09-07

MEASURING AND IMPROVING DATABASE QUERY PERFORMANCE FOR LARGE XML STRUCTURES

Marko Niinimaki; Matti Heikkurinen, Jan Schmidt, Kitichai Chanyalikit

1-14

ความสามารถในการดูดซับลิกนินด้วยเถ้าลอยชานอ้อย

ฐิตินันท์ ป้องนาม; วรวิทย์ โพธิ์จันทร์, อนุชาติ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ

15-24

การศึกษาพฤติกรรมทางกลของคอนกรีตผสมเศษเซรามิค 2 ขนาด แทนที่มวลรวม

สุรชัย อำนวยพรเลิศ; พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ, อนุวัฒน์ เสมอเชื้อ

157-182

SMART LAB MODEL: APPLYING THE HIGH AVAILABILITY SYSTEM FOR USING IN EACH COMPUTER LAB

Suphanchai Punthawanunt; Sutapat Sappajak, Chanphen Tonsakun-aree, Jaruayporn Kaewkate, Suphilak Suebsing

201-216

View All Issues

Indexed in tci