วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

Kasem Bundit Engineering Journal (KBEJ) is fully peer reviewed and dedicated to disseminate academic and research as well as the engineering knowledge of independent academics, researchers, and engineers. Moreover, KBEJ is expected to be a connection between Kasem Bundit University and society in order to disseminate engineering knowledge to be the base lead to further development of engineering.

KBEJ is scheduled to publish three issues per year. (January - April, May – August, and September - December)

 

Vol 9 No 1 (2019): January-April 2562

Published: 2019-05-17

การพัฒนาและฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรในโรงปฏิบัติงานเครื่องจักรกล

ชยุตม์ บรรเทิงจิตร; สมชาย พรชัยวิวัฒน์, ยุทธชัย บรรเทิงจิตร

204-220

View All Issues

Indexed in tci