แจ้งเปลี่ยนเลขบัญชีของวารสารเกื้อการุณย์

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ตลาดศรีย่าน ชื่อบัญชี "นางสาวจรรยาลักษณ์ สุขแจ่ม และ นางสุริศาฐ์ พานทองชัย และ นางสาววรณัน รื่นพรต"  เลขที่บัญชี 263 - 210620 - 8