(1)
งามขำศ.; สุวรรณผ่องน.; ทิพยมงคลกุลม.; หมั่นมีจ. Access to Health Care Services of the Elderly, Thawiwatthana District, Bangkok*. Kuakarun Journal of Nursing 2018, 25, 91-104.