งามขำศ.; สุวรรณผ่องน.; ทิพยมงคลกุลม.; หมั่นมีจ. Access to Health Care Services of the Elderly, Thawiwatthana District, Bangkok*. Kuakarun Journal of Nursing, v. 25, n. 2, p. 91-104, 19 dez. 2018.