[1]
งามขำศ., สุวรรณผ่องน., ทิพยมงคลกุลม., and หมั่นมีจ., “Access to Health Care Services of the Elderly, Thawiwatthana District, Bangkok*”, Kuakarun Journal of Nursing, vol. 25, no. 2, pp. 91-104, Dec. 2018.