งามขำศ., สุวรรณผ่องน., ทิพยมงคลกุลม., and หมั่นมีจ. “Access to Health Care Services of the Elderly, Thawiwatthana District, Bangkok*”. Kuakarun Journal of Nursing, Vol. 25, no. 2, Dec. 2018, pp. 91-04, https://www.tci-thaijo.org/index.php/kcn/article/view/161070.